ПОЛА ВЕКА ЧАСОПИСА ПРИЛОЗИ ПРОУЧАВАЊУ ЈЕЗИКА: БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА (1–50)

  • Наташа Белић Семинарска библиотека Одсека за српски језик и лингвистику, Филозофски факултет, Нови Сад
  • Нада Усановић Ашоња Семинарска библиотека Одсека за славистику, Филозофски факултет, Нови Сад

Сажетак

Први број часописа Прилози проучавању језика (ISSN 0555-1137) појавио се 1965. године као стручно гласило тадашње Катедре за јужнословенске језике на Филозофском факултету у Новом Саду (данас Одсека за српски језик и лингвистику). Без већих прекида часопис излази више од пола века и до сада је објављено 50 бројева.

Библиографија радова објављених у Прилозима проучавању језика (1–50) осмишљена је са циљем да прикаже велики број лингвистичких радова наших професора, најбољих студената и млађих сарадника, али и других аутора који се баве проучавањем језичке проблематике. Библиографска грађа обухвата период од 1965. до 2019. године (укупно 538 библиографских јединица).

Библиографија радова и именски регистар пружају целовит увид у тематику и садржај радова објављених у часопису. У изради библиографских јединица примењени су Међународни библиографски стандарди за аналитичку обраду прилога из периодике, зборника и посебних издања (ISBD-CP) који се у библиографској пракси примењују и у нашој земљи. У обради библиографских јединица придржавали смо се следећих принципа: а) аутори су наведени азбучним редом, б) више радова једног аутора наведени су азбучним редом; в) коауторски радови су навођени код оба аутора; г) опис библиографских јединица поштује језик и писмо самих публикација; д) библиографски опис садржи број свеске, годину и стране.

Библиографија радова објављених у Прилозима проучавању језика (1–50) објављује се поводом 65-годишњице оснивања Филозофског факултета у Новом Саду.

Објављено
26. 12. 2019.
Bрој часописа
Секција
Чланци