СТАВОВИ О УПОТРЕБИ ПИСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШАБАЦ

  • Срђан Ђурић Одсек за српски језик и лингвистику Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: употреба писма, ћириличко писмо, латиничко писмо, социолингвистика

Сажетак

У овом раду анализирају се ставови грађана општине Шабац о употреби ћириличког и латиничког писма. Циљ истраживања јесте да се укаже на ставове у вези са службеном и неслужбеном употребом два писма у савременом српском језику. Истраживање се спроводи на основу анонимне анкете, а добијени резултати треба да покажу да ли се предност у употреби даје једном од писама и који су параметри који утичу на избор писма.

Референце

Антонић, Ивана (1987). Употреба ћирилице и латинице у основним и средњим школама у Новом Саду. Прилози о проучавању језика, 23: 129–151.

Антонић, Ивана, Савић Свенка (1987). Писма у употреби. Књижевност и језик. 3–4: 183–201.

Антонић, Ивана (1988). Употреба писама у приватним видовима комуникације (Резултати пилот истраживања у основним и средњим школама у СР Србији). Реферат на XII конгресу Савеза славистичких друштава Југославије, Нови Сад.

Антонић, Ивана (1989). Употреба писама у приватним видовима комуникације (Резултати пилот истраживања у основним и средњим школама у СР Србији). Свеске (Сарајево: Институт за проучавање националних односа). 26–27: 327–346.

Бугарски, Ранко (1996). Језик у друштву. Београд: Чигоја штампа.

Бугарски, Ранко (1997). Писмо. Београд: Чигоја штампа.

Бугарски, Ранко (2005). Језик и култура. Београд: Чигоја штампа.

Закон о службеној употреби језика и писма („Сл. гласник РС“, БР. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон, 30/2010, 47/2018 и 48/2018 – испр.)

Пешикан, Митар, Јован Јерковић, Мато Пижурица (2010). Правопис српскога језика. Нови Сад: Матица српска.

Правилник о саобраћајној сигнализацији („Службени гласник РС”, број 85/17)

Устав Р. Србије

Шипка, Милан (2006). Језик и политика. Београд: Београдска књига

Antonić, Ivana (1989). The Usage of Two Alphabets in Private Communication. Inter-University Centre (IUC) of postgraduate studies, Dubrovnik, course "Cognitive Linguistics", Jun 19 to 30, 1989.

Savić, Svenka, Ivana Antonić (1987). Use of Cyrillic and Latin Alphabets. The Second International Congress of Applied Psycholinguistics, Section Literacy, Kassel, July 27 to 30, 1987.
Објављено
26. 12. 2019.
Bрој часописа
Секција
Чланци