ФУНКЦИЈА И ПРЕВОД(ИВОСТ) ФРАЗЕОЛОГИЗАМА У ПЕСМИ „ВРАТИ МИ МОЈЕ КРПИЦЕ” ВАСКА ПОПЕ

  • Дајана Милованов
Кључне речи: Васко Попа, фразеологизам, културно специфична лексика, превођење

Сажетак

У овом раду се на примеру песме „Врати ми моје крпице” Васка Попе анализира функција и преводивост српских културно специфичних фразеологизама на енглески језик. Имајући на уму специфичне особине српског језика и метафоричну природу фразеологизама, циљ је био указати на изазов превођења поезије која је заснована на српској културно специфичној лексици. Попини фразеологизми су подељени у три групе (непромењени, „прерушени” и фразеологизми са промењеним значењем) и оригинална и преведена песма су компаративно анализиране с аспекта семантичке и структурне употребе фразеологизама. Поређењем оригинала и превода Ен Пенингтон, испитује се Попин поступак употребе, али и мистификације културног наслеђа садржаног у фразеологизмима с циљем да се понуди модел језичке анализе која би омогућила успешнији и прецизнији превод.

Објављено
15. 01. 2019.
Bрој часописа
Секција
Чланци